Reformi Luomu Peace, Love & Luomu

Luomu

Luomulla tarkoitetaan luonnonmukaisin menetelmin, ilman keinotekoisia lannoitteita ja torjunta-aineita kasvatettua ravintoa. Luomutuotteissa ei käytetä lainkaan keinotekoisia arominvahventeita eikä makeutus- tai väriaineita, eikä luomuelintarvikkeiden valmistuksessa saa käyttää geenimuunneltuja ainesosia tai säteilyttämistä. Luomutuotantoeläinten lääkinnässä noudatetaan tarkkoja rajoituksia.

Mitä hyötyä luomusta on?

Tutkimusten mukaan luomusta hyötyvät niin kasvit, linnut kuin petohyönteiset. Suomessa myös luonnonvaraisten kasvien on havaittu viihtyvän paremmin luomutiloilla. Luomuun kuuluu monipuolinen viljelykierto, jonka on todettu elävöittävän erityisesti viljanviljelyalueita, joissa maisema on yksipuolistunut ja lajiston elinpaikat hävinneet. Luonnon monimuotoisuutta vahvistaa myös eloperäisen lannoituksen hyödyntäminen torjunta-aineiden sijaan.

Luomu tekee hyvää ympäristölle

Luonnonmukainen maatalous tunnetaan laadukkaana ja ympäristöystävällisenä. Luomuun liittyy olennaisesti eloperäisen aineen kierrätys, jolla on myös vaikutusta maatalouden vesistö- ja ilmastopäästöihin. Luonnonmukainen elintarviketuotanto pyrkii vähentämään riippuvuuttaan uusiutumattomista luonnonvaroista. Tutkimuksen ja kehityksen tavoitteena on kehittää luomutuotantoa yhä kestävämmäksi ja ympäristöystävällisemmäksi.

Terveellisempää ravintoa

Tutkimuksissa on todettu, että luomukasvikset sisältävät hieman tavanomaista enemmän terveyttä edistäviä antioksidantteja. Eläintuotteissa taas on enemmän terveellisiä rasvahappoja. Tutkimusta tehdään jatkuvasti lisää.

Luomutuotanto on tiukasti valvottua. Niinpä torjunta-aineiden ja eläinten lääkinnässä on noudatettava tarkoin luomutuotannosta annettuja määräyksiä. Luomuravinnossa altistuminen erilaisille jäämille on epätodennäköistä ja elintarvikkeiden laatua valvotaan tarkoin koko tuotantoketjun ajan.

Suosio kasvussa

Luomuelintarvikkeiden suosio jatkaa kasvuaan. Luomutuotteiden valinnalla on merkitystä niin ympäristön kuin ihmistenkin hyvinvoinnille. Reformi Luomu liemituotteet ovat aitoja luomutuotteita, sillä ne on valmistettu luontoa ja maaperää kunnioittavia ja tukevia menetelmiä käyttäen. Reformi Luomu -tuotteiden avulla pystyt helposti ja nopeasti tarjoamaan perheellesi maittavaa ja luonnonmukaisempaa ruokaa.

Jutun lähteenä on käytetty Luomuliiton verkkosivuja.